banner.jpg


Secure  Safe


SÄKERT
PROFESSIONELLT
ENKELT
Stöldskydd för PC, faxmaskiner, kontorsutrustningar, mm.

Godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen / SSF.

Presentabel och effektiv stöldmärkning med Secure & Safe.

Secure & Safes märkning ger ett tydligt och ett mycket professionellt utseende. Det estetiska är en mycket viktig del av märkningen, då Ni och Era medarbetare kommer att titta på detta i många år.

Secure & Safe märkningsmetod

Secure & Safe metoden är en kemisk gravering ( etsning ) som kan utföras av vem som helst. Den utförs med hjälp av petsäkra etiketter som är laminerade med en genomskinlig plastfilm och täckta med en vit skyddstejp. Etiketterna perforeras hos Secure & Safe med ert organistionsnummer och / eller en annan valfri indentifikationskod.
* Etiketten placeras på det föremål som skall märkas.
* Över perforeringen penslas en färgad kemisk vätska.
* Etsningen har arbetat sig in ca 1mm i ytskiktet.
* Färgen förenar sig med materialet och märkningen kan inte avlägnas
utan att det efterlämnar kraftiga spår.
* Efter ett par minuter avlägsnas skyddstejpen.
* Ni har nu ett permanent stöldskyddat föremål.


Tillbaka

RW:s Säkerhetskonsult
Copyright © 1999, 2006
(All rights reserved)